NAZIV PROJEKTA:

Povećanje konkurentnosti društva Pura Vida Organic d.o.o. nastupima na međunarodnim sajmovima

Operativni program: Konkurentnost i kohezija 2014

Projektom "Povećanje konkurentnosti društva Pura Vida Organic d.o.o. nastupima na
međunarodnim sajmovima“ pojačati će se konkurentnost Društva na međunarodnom tržištu .

CILJ PROJEKTA

Cilj projekta je jačanje konkurentnosti Društva na tržištu, zauzimajući u budućnosti veći tržišni udio
na ciljanim inozemnim tržištima koji za buduće poslovanje Društva nude nove mogućnosti, a koje
izravno utječu na povećanje volumena poslovanja i komplementarne su sa jačanjem samoga brenda
i imidža, ali i ostalih financijskih željenih rezultata

UKUPNA VRIJEDNOST PROJEKTA: 134.478,73 EUR
IZNOS KOJI SUFINANCIRA EU: 112.742,46 EUR

RAZDOBLJE PROVEDBE PROJEKTA: 11.09.2019. 31.12.2022.

KONTAKT OSOBA ZA VIŠE INFORMACIJA: Kristina Lovrić, kristina@puravidaorganic.com

Projekt je sufinancirala Europska unija iz
Europskog fonda za regionalni razvoj.

Sadržaj publikacije/emitiranog materijala isključiva je odgovornost društva Pura Vida Organica d.o.o.